DRENING- תעלה לחלחול והשהייה של מי גשמים

האלמנט המודולרי של מערכת DRENING נועדה ליצור בריכות אגירה תת קרקעיות המשמשות לניהול מי גשמים. לישום המערכת יש צורך בחפירה לא עמוקה ומיועדת לאזורים עם מי תהום. מבנה צורת ה-DRENING מתאים לחניונים וכבישי גישה ובאזורי תעשיה

קטלוג:

פרוייקטים

Scroll to Top
דילוג לתוכן